ČLANARINA 2023

ČLANARINA PD KOBARID za leto 2023 2023 v €
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 60,00
A/d in A/i – družinski popust, popust za invalide 55,00
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00
B/d in B/i – družinski popust, popust za invalide 22,00
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 20,00
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 17,00
S+Š/d in S+Š/i – družinski popust, popust za invalide 15,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 6,00
P+O/d in P+O/i – družinski popust, popust za invalide 5,00
IN invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanja 6,00
IN/d – družinski popust brez zavarovanja 5,00

Članarino za leto 2023 lahko poravnate v trgovini Fundacije Poti miru v Kobaridu,

vsak delavnik od 10h do 15h, plačilo je samo gotovinsko.  

Tel: +386 5 389 01 67 ali 041 213 492 Jasmina                                     

Več informacij o članarini najdete na http://www.clanarina.pzs.si

Družiski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. 

Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja 2024. Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja 2023.

S članstvom v planinski organizaciji pridobimo:

  • Popust pri prenočevanju v planinskih kočah po Sloveniji do 50%,
  • popust pri prenočevanju v planinskih kočah številnih planinskih organizacij Evrope,
  • popust pri nakupu edicij založbe PZS in pri naročnini na revijo Planinski vestnik,
  • popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani,
  • oprostitev plačila turistične takse v slovenskih planinskih kočah.
  • nezgodno zavarovanje za primer smrti in invalidnosti pri planinski dejavnosti,
  • zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in po svetu z asistenco in zdravstveno zavarovanje,
  • zavarovanje odgovornosti pri planinski dejavnosti,
  • popust pri nabavi športne opreme in storitev pri pogodbenih partnerjih PZS po vsej Sloveniji, naši najbližji so: Zavarovalnica Adriatic Slovenica, Iglu Sport Tolmin, Intersport Tolmin , Alpina Žiri v Šparovčku KZ Tolmin.

Več informacij o članarini najdete na http://www.clanarina.pzs.si

Planinski pozdrav!