ČLANARINA 2021

.

Članarino za letošnje leto lahko poravnate v fundaciji poti miru v Kobaridu.

Tel: +386 5 389 01 67

Info —> http://www.potmiru.si/slo/info-center

Lokacija —> https://goo.gl/maps/eyexQbrqcS5CKTFY8

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. 

Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja 2022. Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja 2021.

S članstvom v planinski organizaciji pridobimo:

  • Popust pri prenočevanju v planinskih kočah po Sloveniji do 50%,
  • popust pri prenočevanju v planinskih kočah številnih planinskih organizacij Evrope,
  • popust pri nakupu edicij založbe PZS in pri naročnini na revijo Planinski vestnik,
  • popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani,
  • oprostitev plačila turistične takse v slovenskih planinskih kočah.
  • nezgodno zavarovanje za primer smrti in invalidnosti pri planinski dejavnosti,
  • zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in po svetu z asistenco in zdravstveno zavarovanje,
  • zavarovanje odgovornosti pri planinski dejavnosti,
  • popust pri nabavi športne opreme in storitev pri pogodbenih partnerjih PZS po vsej Sloveniji, naši najbližji so: Zavarovalnica Adriatic Slovenica, Iglu Sport Tolmin, Intersport Tolmin , Alpina Žiri v Šparovčku KZ Tolmin.

Več informacij o članarini najdete na http://www.clanarina.pzs.si

ČLANARINA  PD KOBARID 2021 Članarina/EUR
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti  55,00
A/d    družinski popust  50,00
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti  22,00
B/d     družinski popust  19,00
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti  17,00
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,  15,00
S+Š/d   družinski popust  13,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti  5,00
P+O/d   družinski popust  4,00
IN  oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti;   4,00
IN/d     družinski popust 3,00
IZKAZNICA 2,00