Članarina 2023

ČLANARINA PD KOBARID za leto 2023 2023 v €
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 60,00
A/d in A/i – družinski popust, popust za invalide 55,00
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00
B/d in B/i – družinski popust, popust za invalide 22,00
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 20,00
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 17,00
S+Š/d in S+Š/i – družinski popust, popust za invalide 15,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 6,00
P+O/d in P+O/i – družinski popust, popust za invalide 5,00
IN invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanja 6,00
IN/d – družinski popust brez zavarovanja 5,00

Članarino za leto 2023 lahko poravnate v trgovini Fundacije Poti miru v Kobaridu,

vsak delavnik od 10h do 15h, plačilo je samo gotovinsko.  

Tel: +386 5 389 01 67 ali 041 213 492 Jasmina                                     

Več informacij o članarini najdete na http://www.clanarina.pzs.si

Planinski pozdrav

By PD Kobarid